Training : Training of Trainers (ToT) for Lawyers

Date Poush 19-24, 2072

Organizer : National Judicial Academy 

Place : National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

 

Tagged under

कार्यक्रम नवनियुक्त माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरुका लागि आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गनवनियुक्त माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु

सहभागी संख्या: ६०

समापन मिति२०७२।०९।०६

Tagged under

कार्यक्रम नेपाल न्याय सेवा (न्याय समूह) का राजपत्र अन‍ंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे  सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गनेपाल न्याय सेवा (न्याय समूह) का राजपत्र अन‍ंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।३०

Tagged under

कार्यक्रम : नेतृत्व विकास र अदालत व्यवस्थापन र रणनितिक योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गरजिष्ट्रार

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।१२

Tagged under

कार्यक्रम : न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सरकारी वकीलको भूमिका

लक्षित वर्गसरकारी वकिल 

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।०६

Tagged under

कार्यक्रम : नेतृत्व विकास र अदालत व्यवस्थापन सीप  प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गश्रेस्तेदार 

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।२९

Tagged under

कार्यक्रम : सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गराजपत्र अनंक्रित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।२९

Tagged under

कार्यक्रम नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गसरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।२४

Tagged under

कार्यक्रम जग्गा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।१५

Tagged under

कार्यक्रम विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।०५

Tagged under

Address

Address:
National Judicial Academy, Tarakeshwor - 20, Manamaiju,Kathmandu,Nepal
Tel:
(977) 4027449 / 4027451
Fax:
977-1-4027140
Website:
www.njanepal.org.np
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About Us

The National Judicial Academy (NJA), a member of International Organization of Judicial Training, was established in 2004 to serve training and research needs of the judges, government attorneys.

Connect With Us