कार्यक्रम : न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सरकारी वकीलको भूमिका

लक्षित वर्गसरकारी वकिल 

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।०६

Tagged under

कार्यक्रम : नेतृत्व विकास र अदालत व्यवस्थापन सीप  प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गश्रेस्तेदार 

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।२९

Tagged under

कार्यक्रम : सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गराजपत्र अनंक्रित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१२।२९

Tagged under

कार्यक्रम नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गसरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।२४

Tagged under

कार्यक्रम जग्गा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।१५

Tagged under

कार्यक्रम विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।११।०५

Tagged under

कार्यक्रम वाणिज्य कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्ग:पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१०।२८

Tagged under

कार्यक्रम जग्गा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१०।१६

Tagged under

कार्यक्रम मेलमिलाप सम्बन्धी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्ग:मेलमिलापकर्ता

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१०।०७

Tagged under

कार्यक्रम विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गजिल्ला न्यायाधीश

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।१०।०७

Tagged under

Address

Address:
National Judicial Academy, Tarakeshwor - 20, Manamaiju,Kathmandu,Nepal
Tel:
(977) 4027449 / 4027451
Fax:
977-1-4027140
Website:
www.njanepal.org.np
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About Us

The National Judicial Academy (NJA), a member of International Organization of Judicial Training, was established in 2004 to serve training and research needs of the judges, government attorneys.

Connect With Us