नेतृत्व विकास र संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम


Date: 03 Oct 2021 - 05 Oct 2021 AD ( 2078-06-17 - 2078-06-19 BS )

Target Group: उच्च अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशहरु (मुख्य भई काम गर्ने माननीय न्यायाधीश समेत)

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Oct 2021