फरक मुद्दा व्यवस्थापन (DCM) सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम -१


Date: 31 Oct 2021 - 02 Nov 2021 AD ( 2078-07-14 - 2078-07-16 BS )

Target Group: स्रेस्तेदार तथा अधिकृतहरू (न्याय समूहका रा. प. द्वि. र तृ.श्रेणीका अधिकृत)

Venue: भर्चुअल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Oct 2021