बाल न्याय सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम २


Date: 02 Jan 2022 - 04 Jan 2022 AD ( 2078-09-18 - 2078-09-20 BS )

Target Group: अदालत र सरकारी वकील कार्यालयका सहायक कर्मचारी

Venue: भर्चुअल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2022