बाल न्याय सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ३


Date: 05 Jan 2022 - 07 Jan 2022 AD ( 2078-09-21 - 2078-09-23 BS )

Target Group: जिल्ला न्यायाधीश र अदालतका अधिकृत

Venue: भर्चुअल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2022