देवानी फौजदारी संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम - ५


Date: 17 Jan 2022 - 21 Jan 2022 AD ( 2078-10-03 - 2078-10-07 BS )

Target Group: जिल्ला न्यायाधीश

Venue: भर्चुअल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2022