देवानी फौजदारी संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ६


Date: 07 Feb 2022 - 11 Feb 2022 AD ( 2078-10-24 - 2078-10-28 BS )

Target Group: जिल्ला न्यायाधीश

Venue: भर्चुअल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Feb 2022