बाल न्‍याय सम्‍बन्‍धी अन्‍तर्क्रिया कार्यक्रम


Date: 16 Dec 2022 - 16 Dec 2022 AD ( 2079-09-01 - 2079-09-01 BS )

Target Group: मोरङ र सुनसरी जिल्लाका बालन्‍यायका सरोकारवाला निकायमा कार्यरत जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश तथा अधिकृत, सरकारी वकील, प्रहरी , कानून व्यवसायी, बालमनोविज्ञ र समाजसेवी

Total Participants: २५

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Dec 2022