जिल्ला अदालतको विस्तारित क्षेत्राधिकार (विद्युतीय अपराध र बैंकिङ कसूर) सम्बन्धी प्रशिक्षण (भर्चुअल)-४


Date: 08 Nov 2023 - 10 Nov 2023 AD ( 2080-07-22 - 2080-07-24 BS )

Target Group: जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु

Total Participants: 50

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Nov 2023