नवनियुक्त उच्‍च अदालतका न्‍यायाधीशहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम


Date: 09 Jan 2024 - 26 Jan 2024 AD ( 2080-09-24 - 2080-10-12 BS )

Target Group: नवनियुक्त उच्‍च अदालतका न्‍यायाधीशहरु

Total Participants: 41

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2024