उच्च अदालतका नवनियुक्त माननीय न्यायाधीशहरुको अभिमूखीकरण कार्यक्रम


Date: 18 Apr 2019 - 03 May 2019 AD ( 2076-01-05 - 2076-01-20 BS )

Total Participants: 19

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Apr 2019