दूरसंचार सेवामा भिओआईपि (VOIP) कलवाईपास प्रविधिको प्रयोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यशाला


Date: 25 May 2019 - 25 May 2019 AD ( 2076-02-11 - 2076-02-11 BS )

Total Participants: 30

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From May 2019