उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम


Date: 21 Jun 2019 - 22 Jun 2019 AD ( 2076-03-06 - 2076-03-07 BS )

Total Participants: 29

Venue: Dhulikhel Lodge Resort, Kavrepalanchowk

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2019