दूरसंचार सेवामा भिओआईपि (VOIP) प्रविधिको प्रयोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यशाला


Date: 28 Jun 2019 - 29 Jun 2019 AD ( 2076-03-13 - 2076-03-14 BS )

Total Participants: 30

Venue: Bhairahawa, Rupandehi (Province-5)

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2019