संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि कानून विज्ञको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम


Date: 05 Dec 2022 - 06 Dec 2022 AD ( 2079-08-19 - 2079-08-20 BS )

Target Group: कानून व्यवसायीहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Dec 2022