वरिष्ठ कानून विज्ञहरूसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम


Date: 16 Jun 2023 - 16 Jun 2023 AD ( 2080-03-01 - 2080-03-01 BS )

Target Group: वरिष्ठ कानून विज्ञ

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2023