बैंकिङ कसूर सम्‍बन्‍धी अन्‍तरक्रिया कार्यक्रम


Date: 09 Jun 2023 - 09 Jun 2023 AD ( 2080-02-26 - 2080-02-26 BS )

Target Group: सरकारी वकील, प्रहरी अनुसन्‍धान अधिकृत तथा बैंकर्सहरु

Total Participants: 25

Venue: दि होटल एभरेष्‍ट, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2023