सरकारी वकिलहरुका लागि साइवर कानून तथा बैकिङ्ग कसूर मुद्दाको अभियोजन सम्‍बन्‍धी प्रशिक्षण कार्यक्रम-भर्चुअल


Date: 31 Jan 2024 - 02 Feb 2024 AD ( 2080-10-17 - 2080-10-19 BS )

Target Group: सरकारी वकिलहरु

Total Participants: ७७

Venue: Virtual

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2024